Portraits de femmes | CCI France Pays-Bas : Céline Dandoy

Home / Blog / Portraits de femmes | CCI France Pays-Bas : Céline Dandoy

Het is op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw dat de Franse Kamer van Koophandel in Nederland ervoor heeft gekozen om de aandacht te vestigen op beroepsvrouwen. Céline Dandoy, oprichtster, directrice en docente aan L’école de français nam deel aan dit evenement. Ontdek haar profiel en achtergrond (in het Frans, 5 minuten) en de sneeuw op de Keizersgracht.