Ma semaine en français !
voor tieners

21/10 – 25/10

Wij heben cursussen voor tieners die (door school of anderszins) al wat kennis hebben van de Franse taal en voor tieners met Frans als moedertaal.

Ma semaine en français !, 12-16 jaar, Frans als tweede taal

Voor niet-Franstalige tieners die al wat kennis hebben van de Franse taal en die graag aan hun Frans willen werken om zich meer op hun gemak te voelen.

Van maandag 21/10 t/m vrijdag 25/10/2019, 10:00-15:30 uur*, € 337


Snel vooruitgang boeken met je Frans, maar op een leuke manier: tijdens deze week maken de tieners een heuse Franstalige reis mee. Het voornaamste doel is om de spraakvaardigheid te ontwikkelen, om zo te bouwen aan hun zelfvertrouwen en daadwerkelijk Frans te durven praten!

De helft van de lesdagen wordt besteed aan intensieve lessen. Samen met een ervaren en gediplomeerde docent (native Frans), bouwen de tieners aan hun taalvaardigheden, zodat ze zich kunnen uitdrukken en samen dingen kunnen maken en uitwisselen in het Frans!
De andere helft wordt gewijd aan verschillende soorten activiteiten (kunstzinnig, sportief, cultureel…) die de tieners stimuleren om dat wat ze tijdens de cursus hebben geleerd toe te passen in het dagelijks leven.
De week wordt afgesloten met een presentatie van verschillende dingen die de leerlingen tijdens de week hebben geleerd.

*de leerlingen nemen zelf hun lunch mee

Ma semaine en français !, 12-16 jaar, Frans als moedertaal

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving of Frans onderwijs hebben gevolgd.

Van maandag 21/10 t/m vrijdag 25/10/2019, 10:00-15:30 uur*, € 337

Snel vooruitgang boeken met je Frans, maar op een leuke manier: tijdens deze week verrijken de tieners hun gebruik van de Franse taal (vocabulaire en woord/zinsbouw), werken ze aan hun kennis en vaardigheden t.a.v. de Franse (met name literaire) cultuur en verbreden ze hun schrijfvaardigheid.

De helft van de lesdagen wordt besteed aan intensieve lessen, gegeven door een ervaren en gediplomeerde docent (native Frans); rondom enkele klassiekers uit de Franstalige literatuur bestuderen de leerlingen verschillende bewerkingen – en maken er zelf ook een! De andere helft wordt gewijd aan verschillende soorten activiteiten (kunstzinnig, sportief, cultureel…) waarbij de taal in een andere context kan worden gebruikt dan in een thuis- of schoolsituatie maar die ook een inspiratie kan vormen voor hun werk tijdens de cursus.
De week wordt afgesloten met een presentatie van verschillende dingen die de leerlingen tijdens de week hebben geleerd.

*de leerlingen nemen zelf hun lunch mee

Opmerkingen:

Vragen?