Cursussen voor volwassenen – herfst 2019

Voor volwassenen bieden we groeps- en conversatiecursussen volgens alle niveaus (van A1 tot C2) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

We werken met kleine groepen van 4 tot 8 personen, waarin in twee- en drietallen wordt geoefend met alledaagse situaties. Dit maakt de lessen leuk, relevant en resultaatgericht. Onze cursussen worden (voor zover mogelijk) gegeven in het Frans, door docenten die het Frans als moedertaal hebben. Dit geldt ook voor beginnerscursussen. Deze aanpak zorgt ervoor dat je op een zo snel en efficiënt mogelijke manier de taal leert.

Beginners (A1.1)A1.2A2B1B2C1

A1

De doelen van niveau A1 zijn:

 • Eenvoudige woorden en uitdrukkingen met een concreet doel herkennen en gebruiken.
 • Jezelf of iemand anders kunnen voorstellen.
 • Eenvoudige vragen over je huis, je familie, je ongeving, etc. kunnen stellen en beantwoorden.
 • Op een basisniveau kunnen communiceren wanneer de gesprekspartner rustig en duidelijk spreekt en bereid is iets te herhalen of anders te formuleren.

A1.1 (beginners):

Ochtend cursussen:
 • Dinsdag, 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen A1.1 (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50
 • Maandag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus A1.1 (24 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 337
Avond cursussen:
 • Donderdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus A1.1 (24 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 337
 • Woensdag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen A1.1 (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

A1.2:

Ochtend cursussen:
 • Woensdag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen A1.2 (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, €  256,50
 • Dinsdag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus A1.2 (24 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 337
 • Vrijdag 11:00 – 12:30 uur, Le français en action (18 lesuren), 20/9/2019 – 13/12/2019, € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent.Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

Avond cursussen:
 • Maandag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus A1.2 (24 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 337
 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen A1.2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50
 • Woensdag 20:15 – 21:45 uur, Le français en action (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent.Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

 

A2

De doelen van niveau A2 zijn:

 • Het begrijpen van individuele zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen die te maken hebben met zaken die op persoonlijk vlak van belang zijn (zoals informatie over jezelf of je familie, winkelen, je directe omgeving, werk);
 • Kunnen communiceren bij eenvoudige of routinematige taken, waarbij op directe wijze over een bekend onderwerp wordt gepraat;
 • Met eenvoudige woorden kunnen omschrijven van je omgeving en je directe behoeften.

A2.1:

Ochtend cursussen:
 • Vrijdag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen A2.1 (18 lesuren), 20/9/2019 – 13/12/2019, € 256,50
 • Donderdag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus A2.1 (24 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 337
 • Vrijdag 11:00 – 12:30 uur, Le français en action niveau A (18 lesuren), 20/9/2019 – 13/12/2019,  € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

Avond cursussen:
 • Dinsdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus A2.1 (24 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 337
 • Maandag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen A2.1 (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50
 • Woensdag 20:15 – 21:45 uur, Le français en action niveau A (18 lesuren), 18/9/2019 – 12/12/2019,  € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

A2.2:

Ochtend cursussen:
 • Donderdag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen A2.2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50
 • Vrijdag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus A2.2 (24 lesuren), 20/9/2019 – 13/12/2019, € 337
 • Vrijdag 11:00 – 12:30 uur, Le français en action niveau A (18 lesuren), 20/9/2019 – 13/12/2019, € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

Avond cursussen: 
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus A2.2 (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337
 • Dinsdag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen A2.2 (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50
 • Woensdag 20:15 – 21:45 uur, Le français en action niveau A (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

  Bang om Frans te spreken? Kom werken aan je zelfvertrouwen! In deze cursus richten we ons in het bijzonder op Franse interactie en oefenen we met spelletjes en rollenspelen. Vergroot je zelfvertrouwen en oefen dagelijkse situaties met onze theaterdocent. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau A.

B1

De doelen van niveau B1 zijn:

 • De grote lijn kunnen volgen als iemand in duidelijk Frans spreekt over bekende onderwerpen op werk, op school, bij sport en vrije tijd, etc.;
 • Je kunnen handhaven in de meest voorkomende situaties tijdens een reis.
 • Een simpele, samenhangende tekst kunnen schrijven over een bekend of persoonlijk onderwerp;
 • Een gebeurtenis, ervaring of droom kunnen navertellen; een wens of doel beschrijven, en de redenen of verklaringen achter een mening of idee kunnen toelichten.

B1.1:

Ochtend cursussen: 
 • Woensdag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen B1.1 (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50
 • Woensdag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus B1.1 (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337
Middag cursus: 
 • Maandag 14:00 – 15:30 uur, Objectif bavardage (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019,  € 256,50

  In deze cursus bepaal je zelf waar je over praat! De docent is er pour pom je te voorzien van actuele artikelen en documenten over je onderwerp, en natuurlijk om je indien nodig te corrigeren. Op deze manier leer je al pratende je Franse vocabulaire én grammatica te verrijken en te ontwikkelen. Je zult merken dat je spreekvaardigheid verbetert en dat je de volgende keer een stuk vlotter een gesprek kan aanknopen met een Franstalig persoon!

Avond cursussen: 
 • Maandag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus B1.1 (24 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 337
 • Woensdag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen B1.1 (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50
 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Français en action niveau B1 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50

  Heb inmiddels een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica, maar wil je je beter op je gemak voelen om Frans te spreken? Wil je in staat zijn je mening te verwoorden tegenover native speakers? Kom oefenen met onze theaterdocent en leer beter om te gaan met dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties in Franssprekende landen. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau B1.

B1.2:

Ochtend cursussen: 
 • Maandag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen B1.2 (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50
 • Donderdag 11:00 – 13:00 uur, standaard cursus B1.2 (24 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 337
Middag cursus: 
 • Maandag 14:00 – 15:30 uur, Objectif bavardage (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019,  € 256,50

  In deze cursus bepaal je zelf waar je over praat! De docent is er pour pom je te voorzien van actuele artikelen en documenten over je onderwerp, en natuurlijk om je indien nodig te corrigeren. Op deze manier leer je al pratende je Franse vocabulaire én grammatica te verrijken en te ontwikkelen. Je zult merken dat je spreekvaardigheid verbetert en dat je de volgende keer een stuk vlotter een gesprek kan aanknopen met een Franstalig persoon!

Avond cursussen: 
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus B1.2 (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, Autour du livre (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019,  € 337

  Deze cursus geeft je het genot van het lezen van hedendaagse literatuur én de mogelijkheid je Frans te verbeteren. Gedurende deze cursus worden twee boeken behandeld (zes sessies per boek). Deze boeken zijn dit trimester Khalil van Yasmina Khadra en Patients van Grand corps malade. Het lezen van deze boeken wordt ondersteund met aanvullende documentatie (interviews, parallellen met klassieke werken, stripverhalen, films) die een ander licht werpen op de boeken. Ook worden fragmenten uit de boeken gebruikt om dieper in te gaan op de grammatica. Voor deze cursus, die vanaf niveau B1 toegankelijk is, stellen we alle documentatie (inclusief de boeken) beschikbaar.

 • Maandag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen B1.2 (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50
 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Français en action niveau B1 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50

  Heb inmiddels een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica, maar wil je je beter op je gemak voelen om Frans te spreken? Wil je in staat zijn je mening te verwoorden tegenover native speakers? Kom oefenen met onze theaterdocent en leer beter om te gaan met dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties in Franssprekende landen. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau B1.

B2

De doelen van niveau B2 zijn:

 • De grote lijn van een concreet of abstract onderwerp in een complexe tekst, zoals een technisch artikel , kunnen volgen en samenvatten.
 • Met een zekere spontaniteit en  and fluency kunnen communiceren tijdens een gesprek met iemand die het Frans als eerste taal heeft, op een manier die voor iedereen aangenaam is.
 • Op een duidelijke, precieze manier kunnen spreken over een verscheidenheid aan onderwerpen; een mening over een actueel onderwerp kunnen verkondigen, de voor- en nadelen van verschillende opties kunnen afwegen en motiveren.

B2.1:

Ochtend cursus
 • Dinsdag 7:30 – 9:00 uur, Frans voor drukke mensen B2.1 (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50
 • Woensdag 10:30 – 12:00 uur, Questions d’actualité (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

  Discussiëren en debatteren over Franse actualiteiten. De docent, een journalist en beëdigd leraar “Frans als tweede taal”, behandelt onderwerpen uit de Franse – internationale – politieke, cultuur, e.d. Deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Er wordt gewerkt aan de grammatica en woordenschat n.a.v. de discussies.

Middag cursus
 • Maandag 14:00 – 15:30 uur, Objectif bavardage (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50

  In deze cursus bepaal je zelf waar je over praat! De docent is er pour pom je te voorzien van actuele artikelen en documenten over je onderwerp, en natuurlijk om je indien nodig te corrigeren. Op deze manier leer je al pratende je Franse vocabulaire én grammatica te verrijken en te ontwikkelen. Je zult merken dat je spreekvaardigheid verbetert en dat je de volgende keer een stuk vlotter een gesprek kan aanknopen met een Franstalig persoon!

Avond cursussen:
 • Maandag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus B2.1 (24 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 337
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, Autour du livre (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337

  Deze cursus geeft je het genot van het lezen van hedendaagse literatuur én de mogelijkheid je Frans te verbeteren. Gedurende deze cursus worden twee boeken behandeld (zes sessies per boek). Deze boeken zijn dit trimester Khalil van Yasmina Khadra en Patients van Grand corps malade. Het lezen van deze boeken wordt ondersteund met aanvullende documentatie (interviews, parallellen met klassieke werken, stripverhalen, films) die een ander licht werpen op de boeken. Ook worden fragmenten uit de boeken gebruikt om dieper in te gaan op de grammatica. Voor deze cursus, die vanaf niveau B1 toegankelijk is, stellen we alle documentatie (inclusief de boeken) beschikbaar.

 • Dinsdag, 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen B2.1 (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50
 • Dinsdag 20:15 – 21:45 uur, Travailler en français (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50

  Zou je beter Frans willen leren spreken voor je werk? Dan is deze cursus perfect voor jou: samen werken we aan je taalvaardigheden, om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen communiceren met klanten en/of Franstalige collega’s.

 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Français en action niveau B2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50

  Heb inmiddels een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica, maar wil je je beter op je gemak voelen om Frans te spreken? Wil je in staat zijn je mening te verwoorden tegenover native speakers? Kom oefenen met onze theaterdocent en leer beter om te gaan met dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties in Franssprekende landen. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau B2.

B2.2:

Ochtend cursus
 • Woensdag 10:30 – 12:00 uur, Questions d’actualité (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

  Discussiëren en debatteren over Franse actualiteiten. De docent, een journalist en beëdigd leraar “Frans als tweede taal”, behandelt onderwerpen uit de Franse – internationale – politieke, cultuur, e.d. Deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Er wordt gewerkt aan de grammatica en woordenschat n.a.v. de discussies.

Middag cursus
 • Maandag 14:00 – 15:30 uur, Objectif bavardage (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50

  In deze cursus bepaal je zelf waar je over praat! De docent is er pour pom je te voorzien van actuele artikelen en documenten over je onderwerp, en natuurlijk om je indien nodig te corrigeren. Op deze manier leer je al pratende je Franse vocabulaire én grammatica te verrijken en te ontwikkelen. Je zult merken dat je spreekvaardigheid verbetert en dat je de volgende keer een stuk vlotter een gesprek kan aanknopen met een Franstalig persoon!

Avond cursussen
 • Dinsdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus B2.2 (24 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 337
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, Autour du livre (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337

  Deze cursus geeft je het genot van het lezen van hedendaagse literatuur én de mogelijkheid je Frans te verbeteren. Gedurende deze cursus worden twee boeken behandeld (zes sessies per boek). Deze boeken zijn dit trimester Khalil van Yasmina Khadra en Patients van Grand corps malade. Het lezen van deze boeken wordt ondersteund met aanvullende documentatie (interviews, parallellen met klassieke werken, stripverhalen, films) die een ander licht werpen op de boeken. Ook worden fragmenten uit de boeken gebruikt om dieper in te gaan op de grammatica. Voor deze cursus, die vanaf niveau B1 toegankelijk is, stellen we alle documentatie (inclusief de boeken) beschikbaar.

 • Dinsdag 20:15 – 21:45 uur, Travailler en français (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50

  Zou je beter Frans willen leren spreken voor je werk? Dan is deze cursus perfect voor jou: samen werken we aan je taalvaardigheden, om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen communiceren met klanten en/of Franstalige collega’s.

 • Donderdag, 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen B2.2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50
 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Français en action niveau B2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50

  Heb inmiddels een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica, maar wil je je beter op je gemak voelen om Frans te spreken? Wil je in staat zijn je mening te verwoorden tegenover native speakers? Kom oefenen met onze theaterdocent en leer beter om te gaan met dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties in Franssprekende landen. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau B2.

B2/C1 :

Ochtend cursus
 • Woensdag 10:30 – 12:00 uur, Questions d’actualité (18 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 256,50

  Discussiëren en debatteren over Franse actualiteiten. De docent, een journalist en beëdigd leraar “Frans als tweede taal”, behandelt onderwerpen uit de Franse – internationale – politieke, cultuur, e.d. Deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Er wordt gewerkt aan de grammatica en woordenschat n.a.v. de discussies.

Middag cursus
 • Maandag 14:00 – 15:30 uur, Objectif bavardage (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50

  In deze cursus bepaal je zelf waar je over praat! De docent is er pour pom je te voorzien van actuele artikelen en documenten over je onderwerp, en natuurlijk om je indien nodig te corrigeren. Op deze manier leer je al pratende je Franse vocabulaire én grammatica te verrijken en te ontwikkelen. Je zult merken dat je spreekvaardigheid verbetert en dat je de volgende keer een stuk vlotter een gesprek kan aanknopen met een Franstalig persoon!

Avond cursussen:
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, Autour du livre (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337

  Deze cursus geeft je het genot van het lezen van hedendaagse literatuur én de mogelijkheid je Frans te verbeteren. Gedurende deze cursus worden twee boeken behandeld (zes sessies per boek). Deze boeken zijn dit trimester Khalil van Yasmina Khadra en Patients van Grand corps malade. Het lezen van deze boeken wordt ondersteund met aanvullende documentatie (interviews, parallellen met klassieke werken, stripverhalen, films) die een ander licht werpen op de boeken. Ook worden fragmenten uit de boeken gebruikt om dieper in te gaan op de grammatica. Voor deze cursus, die vanaf niveau B1 toegankelijk is, stellen we alle documentatie (inclusief de boeken) beschikbaar.

 • Donderdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus B2/C1 (24 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 337
 • Dinsdag, 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen B2/C1 (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50
 • Dinsdag 20:15 – 21:45 uur, Travailler en français (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50

  Zou je beter Frans willen leren spreken voor je werk? Dan is deze cursus perfect voor jou: samen werken we aan je taalvaardigheden, om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen communiceren met klanten en/of Franstalige collega’s.

 • Donderdag 20:15 – 21:45 uur, Français en action niveau B2 (18 lesuren), 19/9/2019 – 12/12/2019, € 256,50

  Heb inmiddels een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica, maar wil je je beter op je gemak voelen om Frans te spreken? Wil je in staat zijn je mening te verwoorden tegenover native speakers? Kom oefenen met onze theaterdocent en leer beter om te gaan met dagelijkse gebeurtenissen en onverwachte situaties in Franssprekende landen. Deze cursus is een prima voorbereiding op het mondeling DELF-examen niveau B2.

C1

De doelen van niveau C1 zijn:

 • Een breed spectrum van lange en complexe teksten kunnen begrijpen, inclusief subtekst en stijlfiguren.
 • Jezelf op een vrije en vloeiende manier kunnen uitdrukken, zonder naar woorden te hoeven zoeken.
 • De taal effectief en vloeiend kunnen gebruiken binnen een sociale, professionele of academische context.
 • Op een duidelijke, gestructureerde manier kunnen spreken over complexe onderwerpen, waarin een goed onderbouwd argument naar voren wordt gebracht.
Ochtend cursus
 • Woensdag 10:30 – 12:00 uur, Questions d’actualité (18 lesuren), 18/9/2018 – 11/12/2019, € 256,50

  Discussiëren en debatteren over Franse actualiteiten. De docent, een journalist en beëdigd leraar “Frans als tweede taal”, behandelt onderwerpen uit de Franse – internationale – politieke, cultuur, e.d. Deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Er wordt gewerkt aan de grammatica en woordenschat n.a.v. de discussies.

Avond cursussen:
 • Dinsdag 18:00 – 20:00 uur, standaard cursus C1 (24 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 337
 • Woensdag 18:00 – 20:00 uur, Autour du livre (24 lesuren), 18/9/2019 – 11/12/2019, € 337

  Deze cursus geeft je het genot van het lezen van hedendaagse literatuur én de mogelijkheid je Frans te verbeteren. Gedurende deze cursus worden twee boeken behandeld (zes sessies per boek). Deze boeken zijn dit trimester Khalil van Yasmina Khadra en Patients van Grand corps malade. Het lezen van deze boeken wordt ondersteund met aanvullende documentatie (interviews, parallellen met klassieke werken, stripverhalen, films) die een ander licht werpen op de boeken. Ook worden fragmenten uit de boeken gebruikt om dieper in te gaan op de grammatica. Voor deze cursus, die vanaf niveau B1 toegankelijk is, stellen we alle documentatie (inclusief de boeken) beschikbaar.

 • Maandag 20:15 – 21:45 uur, Frans voor drukke mensen C1 (18 lesuren), 16/9/2019 – 9/12/2019, € 256,50
 • Dinsdag 20:15 – 21:45 uur, Travailler en français (18 lesuren), 17/9/2019 – 10/12/2019, € 256,50

  Zou je beter Frans willen leren spreken voor je werk? Dan is deze cursus perfect voor jou: samen werken we aan je taalvaardigheden, om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen communiceren met klanten en/of Franstalige collega’s.

Opmerkingen:

 • In de standaard cursussen en de cursussen Frans voor drukke mensen wordt hetzelfde programma behandeld; in de standaard cursussen wordt er echter meer klassikaal geoefend.
 • Prijzen zijn inclusief boeken en lesmateriaal. Elke cursus heeft zijn eigen webpagina, waar je samenvattingen, huiswerk en studiemateriaal kunt vinden.
 • De maximale groepsgrootte is 8 personen, dus wacht niet met inschrijven.
 • We openen een cursus als minimaal 4 cursisten zich hebben ingeschreven.
 • Klik hier voor algemene inschrijfvoorwaarden
 • Bekijk de jaarkalender
 • Geen cursussen op de volgende data: van 20/10/2019 t/m 27/10/2019.
 • We bieden ook privécursussen.
 • Zin om buiten je cursus extra te oefenen? Ontdek Frantastique, onze partner voor online bijles!

Vragen?