Cursussen voor tieners – schooljaar 2019/2020

Wij heben cursussen voor tieners die (door school of anderszins) al wat kennis hebben van de Franse taal en voor tieners met Frans als moedertaal.

Frans als tweede taal – schooljaar 2019/2020

Voor niet-Franstalige tieners die al wat kennis hebben van de Franse taal en die graag aan hun Frans willen werken om zich meer op hun gemak te voelen.

Dinsdag 16:45 – 17:45 uur (17/9/19 – 23/6/20),
Inschrijving voor het schooljaar (36 lessen) € 460 of voor 12 lessen, € 171


Deze les is bedoeld voor tieners die Frans hebben op de middelbare school. De vier taalvaardigheden (spreken, lezen, schrijven, luisteren) worden versterkt door een native docent die bevoegd is les te geven aan adolescenten. De kleine groepjes zorgen ervoor dat de leerlingen zich kunnen verbeteren in het Frans door hun zelfvertrouwen te vergroten, zowel in spreek- als schrijfvaardigheid.

Frans als moedertaal – schooljaar 2019/2020

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving.

Dinsdag 16:45 – 17:45 uur (17/9/19 – 23/6/20),
Inschrijving voor het schooljaar (36 lessen) € 460 of voor 12 lessen, € 171


Deze les is bedoeld voor Francofone tieners die niet of niet meer onderwijs volgen in het Frans. Op actieve wijze worden de grote thema’s van de Franse taal en cultuur aangesneden, zoals reisliteratuur, de autobiografie, het bovennatuurlijke, en aan de hand van deze gevarieerde onderwerpen verrijken de
leerlingen hun woordenschat en ontwikkelen ze hun schrijfvaardigheden. De les wordt gegeven door een native docent.

Theater – schooljaar 2019/2020

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving.

Woensdag 16:45 – 17:45 uur (18/9/19 – 24/6/20),
Inschrijving voor het schooljaar (36 lessen) € 460 of voor 12 lessen, € 171


Deze theatercursus biedt tieners de ruimte zichzelf te ontplooien, maar ook om anderen te leren kennen en begrijpen. Door in groepjes te werken wordt het accent gelegd op het belang van uitwisseling. Ook wordt aandacht gegeven aan de verschillende gebieden van de stem (dictie, ademhaling), van het lichaam, het geheugen en aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. De tieners leren eveneens personages te creëren en samenhangende verhalen te produceren. Het schooljaar eindigt met een voorstelling..

 

Opmerkingen:

Vragen?