French course B2.2 |Keizersgracht 316| Maandag 12/04-28/06/2021, 18-20uur

French course B2.2 |Keizersgracht 316| Maandag 12/04-28/06/2021, 18-20uur
0 student

French course B2.2 |Keizersgracht 316| Maandag 12/04-28/06/2021

18-20uur

Onze leerdoelen voor de B2-cursus

* U kunt meningen uitleggen en de voor- en nadelen van iets beoordelen.

* U kunt uw eigen mening geven over zowel concrete als abstracte onderwerpen.

* U kunt vloeiend spreken over alledaagse onderwerpen en uw vakgebied.

* Woordenschat met betrekking tot kwesties, rechtvaardigingen en uitwerking van het onderwerp van de cursus.

? Edito B2 -2015

Vakantie: 3/5/2021

Cursusonderdelen zijn leeg

Instructor

€336.00