Cursus Frans B1.2 |Keizersgracht 316| Maandag 10/05-05/07/2021 18.30-20.30uur

Cursus Frans B1.2 |Keizersgracht 316| Maandag   10/05-05/07/2021 18.30-20.30uur
0 student

Cursus Frans B1.2 |Keizersgracht 316|

Maandag 10/05-05/07/2021

18.30-20.30uur (9x2uur)

Onze leerdoelen voor ons cursusonderdeel B1

* Kan de hoofdpunten begrijpen van een duidelijke standaardformulering over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz.

* Kan omgaan met de meeste situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de taal gesproken wordt.

* Kan eenvoudige samenhangende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

* Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en meningen en plannen kort en bondig motiveren en toelichten.

? Edito niv.B1 (éd. 2018)

Vakantie: 5/4/2021

Met Amélie Jazet

Cursusonderdelen zijn leeg

Instructor

€252.00