Cursussen voor tieners

Wij heben cursussen voor tieners die (door school of anderszins) al wat kennis hebben van de Franse taal en voor tieners met Frans als moedertaal.

Frans als tweede taal

Voor tieners die Frans willen verbeteren en perfectioneren
Maandag, 16:45-17:45 uur, 7/1/18 – 17/6/19 (20 uur), € 275
– het mogelijk om later in het jaar in te stromen –
Deze les is bedoeld voor tieners die Frans hebben op de middelbare school. De vier taalvaardigheden (spreken, lezen, schrijven, luisteren) worden versterkt door een native docent die bevoegd is les te geven aan adolescenten. De kleine groepjes zorgen ervoor dat de leerlingen zich kunnen verbeteren in het Frans door hun zelfvertrouwen te vergroten, zowel in spreek- als schrijfvaardigheid.

Inschrijvingsformulier

Frans als moedertaal

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving
Dinsdag 16:45-17:45 uur, 8/1/18 – 4/6/19 (20 uur), € 275
– het mogelijk om later in het jaar in te stromen –
Deze les is bedoeld voor Francofone tieners die niet of niet meer onderwijs volgen in het Frans. Op actieve wijze worden de grote thema’s van de Franse taal en cultuur aangesneden, zoals reisliteratuur, de autobiografie, het bovennatuurlijke, en aan de hand van deze gevarieerde onderwerpen verrijken de
leerlingen hun woordenschat en ontwikkelen ze hun schrijfvaardigheden. De les wordt gegeven door een native docent.

Theater

Donderdag 16:45-17:45 uur, 10/1/19 – 11/7/19 (24 uur), € 322 of 11/4/19  –  11/7/19 (12 uur), € 171
Deze eerste kennismaking met theater biedt tieners de ruimte zichzelf te ontplooien, maar ook om anderen te leren kennen en begrijpen. Door in groepjes te werken wordt het accent gelegd op het belang van uitwisseling. Ook wordt aandacht gegeven aan de verschillende gebieden van de stem (dictie, ademhaling), van het lichaam, het geheugen en aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. De tieners leren eveneens personages te creëren en samenhangende verhalen te produceren. Het schooljaar eindigt met een voorstelling.

Inschrijvingsformulier

Opmerkingen:

  • Prijzen zijn inclusief lesmateriaal. Elke cursus heeft zijn eigen webpagina,
  • De maximale groepsgrootte is 8 personen, dus wacht niet met inschrijven.
  • We openen een cursus als minimaal 4 cursisten zich hebben ingeschreven.
  • Klik hier voor algemene inschrijfvoorwaarden
  • Bekijk de jaarkalender
  • Geen cursussen op de volgende data: van 23/12/2017 t/n 07/01/2018, van 25/02/2018 t/m 04/03/2018, op 2/04/2018, op 27/04/2018, van 29/04/2018 t/m 06/05/2018, op 10/05/2018, op 21/05/2018.

Vragen?