Cursussen voor tieners

Cursusrooster 2017/2018 Groepslessen voor tieners

Wij heben cursussen voor tieners die (door school of anderszins) al wat kennis hebben van de Franse taal

en voor tieners met Frans als moedertaal.

Frans als tweede taal

Voor tieners die Frans willen leren en perfectioneren
Maandag, 16.30-17.45, 18/9/17 – 14/4/18, €410
Deze les is bedoeld voor tieners die Frans hebben op de middelbare school. De vier taalvaardigheden (spreken, lezen, schrijven, luisteren) worden versterkt door een native docent die bevoegd is les te geven aan adolescenten. De kleine groepjes zorgen ervoor dat de leerlingen zich kunnen verbeteren in het Frans door hun zelfvertrouwen te vergroten, zowel in spreek- als schrijfvaardigheid.

Frans als moedertaal

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving
Dinsdag 16.30-17.45, 19/9/17 – 17/4/18 €410
Deze les is bedoeld voor Francofone tieners die niet of niet meer onderwijs volgen in het Frans. Op actieve wijze worden de grote thema’s van de Franse taal en cultuur aangesneden, zoals reisliteratuur, de autobiografie, het bovennatuurlijke, en aan de hand van deze gevarieerde onderwerpen verrijken de
leerlingen hun woordenschat en ontwikkelen ze hun schrijfvaardigheden. De les wordt gegeven door een native docent die bevoegd het Frans te onderwijzen aan adolescenten (CAPES).

Kennismaking met theater

Voor tieners die opgroeien in een Franstalige omgeving
Woensdag 16.30-17.30, 20/9/17 – 11/7/18,
€450
Deze eerste kennismaking met theater biedt tieners de ruimte zichzelf te ontplooien, maar ook om anderen te leren kennen en begrijpen. Door in groepjes te werken wordt het accent gelegd op het belang van uitwisseling. Ook wordt aandacht gegeven aan de verschillende gebieden van de stem (dictie, ademhaling), van het lichaam, het geheugen en aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. De tieners leren eveneens personages te creëren en samenhangende verhalen te produceren. Het schooljaar eindigt met een voorstelling.

 

Wil je je Frans oefenen met een workshop?

Klik hier

Wil je liever privéles?

Klik hier

Opmerkingen:

  • Prijzen zijn inclusief boeken en lesmateriaal. Elke cursus heeft zijn eigen webpagina, waar je samenvattingen, huiswerk en studiemateriaal kunt vinden.
  • De maximale groepsgrootte is 8 personen, dus wacht niet met inschrijven.
  • We openen een cursus als minimaal 4 cursisten zich hebben ingeschreven.
  • Bekijk de jaarkalender
  • Klik hier voor algemene inschrijfvoorwaarden